Category Archives: Chưa được phân loại

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi […]

Chính sách đổi trả hàng

1. Chúng tôi đảm bảo rằng: Sản phẩm sẽ được giao nguyên vẹn và đúng với số lượng đã đặt và Sản phẩm sẽ theo đúng hướng dẫn sử dụng mới nhất của nhà sản xuất như được ghi trên sản phẩm tại thời điểm quý khách đặt hàng. 2. Quý khách có trách nhiệm […]

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi: – Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm – Giải đáp thắc mắc khách hàng – Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi – Xem xét và nâng […]